گروه سیاسی- یوناتن بت کلیا نماینده اقلیت دینی آشوریان و کلدانی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با بیان اینکه از مجلس ششم بعنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور دارد، گفت: در هیچ یک از این دوره ها در ۱۶ سال گذشته شاهد تقاضای نمایندگان برای تحقیق و تفحص از هیچ یک از شهرداریها از جمله شهرداری تهران نبودیم.

وی با بیان اینکه شهرداری یک سازمان و یا نهاد دولتی که زیر نظر یک وزارتخانه باشد، نیست، افزود: شهرداری یک نهاد عمومی و مردمی زیر نظر شورای شهر است که اعضای این شورا هم مثل نمایندگان مجلس با رای مردم انتخاب می شوند.

نایب رئیس دوم فراکسیون مدیریت شهری و روستایی گفت: اگر قرار است تحقیق و تفحصی از شهرداری انجام شود، باید از سوی شورای شهر صورت گیرد نه مجلس شورای اسلامی.

بت کلیا افزود: قطعا اگر چنین طرحی در مجلس مطرح شود، به تصویب نمی رسد چرا که نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس به خوبی می دانند که بهترین مرجع در برای تحقیق و تفحص از شهرداری، شورای شهر است نه مجلس شورای اسلامی.

وی با بیان اینکه مجلس باید کمک کننده نهادها و وزارتخانه ها و دولت باشد، تصریح کرد: تخریب و تضعیف یک نهاد، وزارتخانه و حتی رئیس حمهور به نفع مردم و ملت نیست و ما با آن مخالفیم.

نایب رئیس دوم فراکسیون مدیریت شهری و روستایی گفت:اگر مشکلی در خصوص شهرداری وجود دارد نمایندگان می توانند از طریق فراکسیون مدیریت شهری و روستایی نشست هایی با شهرداری و مسئولین مربوط برگزار کنند و با ارائه پیشنهادات در جهت رفع برآیند.

بت کلیا افزود: ما با هر گونه حرکت تخریبی و تضعیفی مخالفیم و معتقدیم همه باید متحد و هماهنگ با هم در جهت پیشبرد اهداف نظام و ملت حرکت کنند.

محمود صادقی نماینده اصلاح طلب تهران خواستار تحقیق و تفحص از شهرداری تهران شد.

واگذاری زمین، تغییر کاربریها و پروژه های مشارکتی سه محور این طرح ذکر شد.

متقاضیان این طرح از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی هستند.

طبق ماده ۲۱۴ آئین نامه داخلی مجلس هر گاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت ‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏ نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.